O firmie Kostrzewa

40 letnie doświadczenie- Firma KOSTRZEWA działa prężnie na rynku specjalizującym się w produkcji urządzeń do spalania biomasy. Podczas procesu projektowania, korzysta wyłącznie z własnych sprawdzonych rozwiązań, bazuje na zdobytym doświadczeniu i stara się nieustannie udoskonalać swoje produkty.  

R & D ( Research and Development )- Dział Badań i Rozwoju nieustannie rozwija się i dąży do doskonalenia urządzeń firmy KOSTRZEWA . Aby zapewnić klientom jedynie produkty najwyższej jakości, projekty  urządzeń gotowych do realizacji przechodzą przez dokładny proces analiz przepływowych, oraz  testów wytrzymałościowych i naprężeniowych, realizowanych w nowoczesnych laboratoriach . Wszystkie produkty są  sprawdzane pod kątem emisyjności i sprawności mechanizmów.

serwis – firma KOSTRZEWA ma do dyspozycji, na terenie całego kraju, ponad 130 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantów. Świadczone usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne, do tak szerokiego wachlarza urządzeń firmy KOSTRZEWA, są  zawsze na najwyższym poziomie.

komfort i oszczędność- kotły z linii Twin Bio Luxury typu NE to najbardziej funkcjonalne urządzenia grzewcze. Spalają bowiem najtańsze (cena ok. 600zł/tona za pelet klasy B) i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne (klasa: A1, A2, B), mieszankę pelet/owies (w proporcjach 50%/50%). W trakcie wypalania zanieczyszczonego peletu, nie wymagają czasowego wygaszania palnika, w celu oczyszczenia z zalegającego żużlu. Samoczynne czyszczenie palnika następuje w trybie ciągłej pracy. Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.

Praktyczność i wygoda – aby użytkowanie kotła było jeszcze bardziej komfortowe, urządzenie wyposażono w system kontrolujący ilość paliwa w zbiorniku, a także ilość popiołu w popielniku. Dotychczas kotły dostępne na rynku, nie były zaopatrzone w automatyczne systemy tego rodzaju i takie czynności jak  zasypywanie zbiornika i wybieranie popiołu, należały do obowiązków użytkownika. Specjalistyczny system skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i informuje z dużym wyprzedzeniem eksploatatora o planowanych działaniach. Na ekranie regulatora  kotła, oraz regulatora pokojowego wyświetlane są informacje w postaci monitu. Rozwiązanie to zostało zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.

Stabilność i bezpieczeństwo- nieustanna diagnostyka urządzenia. Kotły z linii Twin Bio Luxury typu NE, zostały zaopatrzone w system kontrolujący poziom czystości palnika i kotła. W momencie, gdy wystąpi powiadomienie o wykryciu zagrożenia dla poprawnego działania urządzenia, natychmiastowo na ekranie regulatora kotła oraz regulatora pokojowego, pojawia się monit. Jednocześnie, ze względów bezpieczeństwa, urządzenie zostanie wyłączone.

innowacyjność na skalę europejską – urządzenia zaopatrzone są w system, który automatycznie dostosowuje się do zapotrzebowań cieplnych budynku, regulując swoje wymiary. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki technologii zmiennej geometrii (VG – variable geometry). Rozwiązanie opatentowane w Urzędzie Patentowym RP.

Troska o środowisko dzięki niskiej emisji zanieczyszczeń- ograniczenie wydzielania szkodliwych spalin ( CO, NOx, OGC ) oraz pyłów do atmosfery, uzyskano dzięki wbudowanej komorze ceramicznej w urządzeniu i palniku. Kotły posiadają certyfikat 5. Klasy, który został wydany przez jednostkę akredytowaną i może uczestniczyć w dofinansowaniach związanych z programami dotyczącymi niskiej emisji (programy ogólnopolskie, gminne itp.).

regulacja całym systemem grzewczym budynku – występuje możliwość podłączenia kilku niezależnych od siebie obwodów grzewczych w budynku i ustawienie różnych temperatur w pomieszczeniach w trybie ręcznym lub pogodowym. Regulacja pracy wymiennika ciepłej wody użytkowej.

moduł INTERNET- dodatkową opcją i na pewno udogodnieniem  jest możliwość nadzorowania urządzenia i systemu grzewczego budynku przez komputer lub telefon.

spełnia klasę A+ efektywności energetycznej  –to najwyższa możliwa klasa dla urządzeń niebędących urządzeniami kondensacyjnymi.

Solidność i niezawodność- każdy produkt przed wprowadzeniem do oferty sprzedaży, testowany jest przez okres 24 miesięcy  w laboratorium firmowym na wszystkich rodzajach peletu drzewnego.